sitetruyen_club_genaral_post_avatar_v1

Review Pháp Y Tần Minh Bộ 3 Quyển

03/08/2020 SiteTruyen 0

Những ai yêu thích truyện trinh thám hầu như đều biết tới Tần Minh qua các tác phẩm như Kẻ Dọn Rác, Người Sống Sót, Kẻ Nhìn Trộm. Chứ không phải bộ 3 tập sách Pháp Y Tần Minh. Bản […]