sitetruyen_club_genaral_post_avatar_v1

Review Nhà Giả Kim

14/06/2020 SiteTruyen 0

Nhà giả kim là một cuốn sách khá đặc biệt. Mình đọc nó đã khá lâu và mỗi lần ai đó hỏi mình “Đọc sách gì” thì đây là cái tên gợi lên trong đầu mình. Đọc ngày bài review […]