sitetruyen_club_genaral_post_avatar_v1

Review Nhà Giả Kim

14/06/2020 SiteTruyen 0

Nhà giả kim là một cuốn sách khá đặc biệt. Mình đọc nó đã khá lâu và mỗi lần ai đó hỏi mình “Đọc sách gì” thì đây là cái tên gợi lên trong đầu mình. Đọc ngày bài review […]

sitetruyen_club_genaral_post_avatar_v1

Review Dám Bị Ghét

14/06/2020 SiteTruyen 0

Bạn có cảm thấy cuộc sống này thật bất công không? Bạn có cảm thấy rằng, bạn đang rất tệ hại? Nếu như bạn có những cảm giác giống mình, cuốn sách Dám bị ghét là cuốn sách bạn nên […]