Không có ảnh

Chương 14

13/07/2021 SiteTruyen 0

Bên vách núi cao chót vót, con yêu thú không rõ hình hài giơ bộ móng vuốt sắc nhọn lên chuẩn bị tận hưởng chiến thắng của mình. Trước mặt nó vài bước, tiểu yêu thú nhỏ bé đến mức […]