sitetruyen_club_genaral_post_avatar_v1

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

03/09/2020 SiteTruyen 0

Giới thiệu: Một bộ truyện Tiên Hiệp thuộc thể loại Tam giới phân tranh cùng câu chuyện tình cảm động của Chử Toàn Cơ và Vũ Tư Phụng. Vẫn bắt đầu tư mối quan hệ hận thù giữa Thiên giới, […]

sitetruyen_club_genaral_post_avatar_v1

Kiếm Lai

02/08/2020 SiteTruyen 0

Giới thiệu: Thiên hạ rộng lớn, điều gì cũng có thể xảy ra. Ta, Trần Bình An, nhất kiếm dời non lấp bể, hàng yêu phục ma, phong thần điểm tinh, đoạn giang, phá thành, khai mở vùng trời cho […]

sitetruyen_club_genaral_post_avatar_v1

Tu Chân Phụ Yếu Giải

14/05/2020 SiteTruyen 0

Giới thiệu: Trong thế giới này, vận mệnh dường như được sắp đặt cho mỗi người. Hắn sinh ra không có thân phận, không có tư chất. Vẫn là cơ duyên đưa hắn đến với Tiên lộ. Hắn muốn được […]