sitetruyen_club_genaral_post_avatar_v1

Người Thắp Sao Trời

02/08/2020 Vàng Ngọc Phò 0

Giới thiệu Người thắp sao trời là bộ truyện Đam Mỹ, kể về tình yêu giữa Bối Bối và Tề Mao Điển. Một câu chuyện khá đặc biệt, hay và đáng đọc. Một cấu bé tự kỷ luôn coi mình […]