sitetruyen_club_genaral_post_avatar_v1

Dốc Quỷ Ám

01/10/2020 SiteTruyen 0

Giới thiệu: Đây là một bộ truyện ma Trung Quốc của tác giả Chu Hạo Huy. Đây là một tác giả viết truyện Trinh Thám – Kinh Dị nổi tiếng. Và tác phẩm Dốc Quỷ Ám cũng là một bộ […]

sitetruyen_club_genaral_post_avatar_v1

Kiếm Lai

02/08/2020 SiteTruyen 0

Giới thiệu: Thiên hạ rộng lớn, điều gì cũng có thể xảy ra. Ta, Trần Bình An, nhất kiếm dời non lấp bể, hàng yêu phục ma, phong thần điểm tinh, đoạn giang, phá thành, khai mở vùng trời cho […]